Bioingeniør

bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

Ressurspublisering

Bioingeniør

Bioingeniør

Navn: Sara Tran
Utdanning: Bachelor i bioingeniørfag, NTNU Ålesund
Uteksaminert: 2018
Yrke: Bioingeniør

Arbeidssted: Oslo universitetssykehus, Ullevål    

Tidligere relevante jobber
Sommervikar hos legekontoret i Volda
Sommervikar hos Sjukehuset i Ålesund            

 

Bioingeniør

Bioingeniør Navn: Elisa Folgerø Sandnes
Utdanning: Bachelor i bioingeniørfag, NTNU Ålesund
Uteksaminert: 2018
Yrke: Bioingeniør

Arbeidssted: Haukeland Universitetssykehus

 

Gode teknologer med klar hjerne og varmt hjerte

Studieprogram: Bioingeniør
Arbeidssted: St. Olavs hospital, Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Navn: Kiri Gjermstad, Fredrik Jørgensen og Gilda Opland
 

Kiri Gjermstad er student på bachelor i bioingeniørfag. Hun valgte studiet fordi hun alltid har hatt stor interesse for teknologi og naturfag: "Når jeg er ferdig med bioingeniørutdanninga så skal jeg følge barndomsdrømmen min og drive med forskning. Og jeg skal prøve å utgjøre en forskjell".