Masterprogram

Sustainable Manufacturing

NB! Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for dette programmet er 1. mars for norske/EU/EEA-studenter

Bærekraftighet er et svært dagsaktuelt fagfelt sett i forhold til klimakrisen og de miljømessige utfordringene verden står ovenfor i dag. Master i Sustainable Manufacturing har sitt kjerneområde innenfor vareproduksjon med fokus på bærekraft i forhold til miljø, klima, samfunn og økonomi.

All undervisning på Master in Sustainable Manufacturing foregår på engelsk, for mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister besøk programmets engelske nettsider.


Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Sustainable Manufacturing
Studieprogramkode:
MSUMA

Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik

 

Søknadsfrist

1. mars 2018

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak