Masterprogram

Sustainable Manufacturing

– Om programmet

Heltid og deltid

  • Ta mastergraden både på heltid og deltid
  • Samlingsbasert med stor fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet.
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret

Studenter som tar studiet nettbasert eller på deltid vil måtte delta på oppstartssamling i forbindelse med studiestart.

Studiets innhold

Bærekraftighet er et svært dagsaktuelt fagfelt sett i forhold til klimakrisen og de miljømessige utfordringene verden står ovenfor i dag. Master i Sustainable Manufacturing har sitt kjerneområde innenfor vareproduksjon med fokus på bærekraft i forhold til miljø, klima, samfunn og økonomi.

I studiet vil du avhengig av bakgrunn og interesser kunne fordype deg i bærekraftighet i flere aspekter innenfor vareproduksjon, bygg eller økonomi. Du vil få inngående kunnskap om ulike teorier og analysemetoder som benyttes og som gjør deg i stand til å kartlegge bærekraftigheten i produksjonsprosesser og produkter.

Grunnlaget for masteren ligger i hvilke behov industrien eller byggnæringen har. I løpet av de to/fire studieårene vil det være utpreget bruk av læring i bedrift. Alle studenter tilbys en industriell mentor i studietiden. Studiets næreforbindelse med industrien vil forsterke forståelsen av hvilke utfordringer vareproduksjonen, byggnæringen  eller økonomi forvaltningen i industribedrifter står overfor i forhold til behovet for denne type kompetanse i fremtiden.

Gjesteforelesere som er forskere, ingeniører og ledere fra  norsk industri vil utfylle de faglig ansatte lærerne ved NTNU i Gjøvik. Studiet gjennomføres på engelsk med en klar internasjonal profil. Det vil være muligheter å ta studiet i kombinasjon med jobb over fire år. NTNU i Gjøvik har samarbeid med flere utenlandske universiteter for utveksling av studenter.

Mer informasjon på de engelske sidene

All undervisning på Master i Sustainable Manufacturing foregår på engelsk, for mer informasjon om studieplan, emner etc besøk programmets engelske nettsider.

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Sustainable Manufacturing
Studieprogramkode:
MSUMA

Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik