Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Studiets oppbygning

Studenter på masterstudiet i STS kan velge mellom ordinært studieløp i STS og et mer prosjekt- og arbeidslivsrettet studieløp.

Studenter som ønsker et arbeidslivsrettet studieløp må søke om plass på denne studieretningen i løpet av første semester, og alle som søker må gjennom intervju hvor personlig egnethet vektlegges.


Studieløpenes oppbygning

Velg studieretning for å se oppbygning og emner.

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Ordinært masterløp i STS

Masterprogram studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KULT3301 Et samfunn i endring: Historie, kultur og kunnskap 15
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15
KULT3322 Metode: Kvalitative forskningsprosesser I 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
KULT3391 Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - del 1/2 22,5
AVS3010 Prosjektledelse og kommunikative prosesser 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KULT3391 Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - del 2/2 30

 

Prosjekt-/arbeidslivsrettet masterløp i STS

Masterprogram studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Studenter som ønsker denne arbeidslivsrettede mastervarianten må søke om plass i løpet av første semester, og må gjennom et intervju der personlig egnethet vektlegges (selvstendighet og kommunikative ferdigheter).

Instituttet ordner med et gitt antall praksisplasser der studenten hospiterer i 4-6 uker, samler data og semesteret etterpå skriver sin masteroppgave fra. Etter søknad kan studenter ha praksis/skrive oppgave for en annen institusjon eller bedrift enn dem instituttet har avtale med.

STS-arbeidslivsrettet mastervariant har felles undervisning med den ordinære STS- masteren gjennom hele løpet, med unntak av emnet KULT3399 Praksisperiode m/rapport (15 sp.) i 3. semester. I dette studieløpet er derfor masteroppgaven (KULT3395) redusert fra 52,5 sp til 37,5 sp.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KULT3301 Et samfunn i endring: Historie, kultur og kunnskap 15
KULT3303 STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15
KULT3322 Metode: Kvalitative forskningsprosesser I 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
KULT3395 Arbeidslivs/prosjekt-orientert masteroppgave i STS - del 1/2 7,5
KULT3399 Praksisopphold i bedrift/institusjon med rapport 15
AVS3010 Prosjektledelse og kommunikative prosesser 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KULT3395 Arbeidslivs/prosjekt-orientert masteroppgave i STS - del 2/2 30

 

Mon, 26 Feb 2018 14:29:04 +0100