Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Jobbmuligheter

Det er sterk vekst innenfor det vi kan kalle kunnskapsbasert tjenesteyting, og kandidater med STS-kompetanse vil derfor kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har.  Det finnes jobbmuligheter for eksempel i utdanningssektoren, offentlig forvaltning, konsulentbransjen og i informasjons- og mediesektoren. STS-kandidater driver også med informasjonsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner, eller jobber med FoU.

Under kan du se hvor noen av våre studenter endte opp etter fullført master i STS.

Møt tidligere studenter

Vitenskapelig assistent på NTNU

Navn: Pål Aune

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Det at jeg kan bruke utdanningen min direkte er ganske tilfredsstillende. I tillegg jobber jeg med noe jeg er genuint interessert i, og som jeg mener er viktig."

Vitenskapelig assistent på NTNU

Navn: Pål Aune

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Det at jeg kan bruke utdanningen min direkte er ganske tilfredsstillende. I tillegg jobber jeg med noe jeg er genuint interessert i, og som jeg mener er viktig."

Pål Aune

Hva jobber du med?

Jeg jobber stort sett med EU-finansierte "bærekraftig urbaniseringsprosjekter" og Kina-samarbeid. Så jeg jobber med bærekraftig byutviklig i Kina egentlig.

Hva er det beste ved jobben din?

Mange ting, men det at jeg kan bruke utdanningen min "direkte" er ganske tilfredsstillende. I tillegg jobber jeg med noe jeg er genuint interessert i, og som jeg mener er viktig.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ble kontaktet av de jeg nå jobber med, med spørsmål om jeg var interessert i å jobbe med dem. Da jobbet jeg som prosjektleder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Det takket jeg ja til.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I mitt daglige virke. Dette gjelder vel egentlig både den generelle kompetansen jeg tilegnet meg gjennom studiene, og kunnskap jeg tilegnet meg gjennom arbeidet med masteroppgaven min. Jeg skrev om policyutvikling, energi og klima/miljø i Kina.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Mest sannsynlig, jeg jobbet en del med Kina-samarbeid mens jeg studerte.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Dra utenlands! Lær andre språk og kulturer å kjenne! Og vær åpen og positiv!

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: Mastergrad i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) og bachelorgrad i psykologi

Arbeidssted: NTNU IT

"Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi."

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: Mastergrad i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) og bachelorgrad i psykologi

Arbeidssted: NTNU IT

"Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi."

Elisabeth GuillotHva jobber du med?

Jeg jobber med prosjektledelse av IT-Prosjekter, både nyutvikling og implementering og videreutvikling av eksisterende systemer.

Hva er det beste ved jobben din?

Variable arbeidsområder og muligheten til å bidra til et bedre tjenestetilbud for studenter og ansatte ved NTNU.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg kom inn som vikar to uker etter levert masteroppgave og det var behov for min kompetanse i avdelingen. I starten var jeg potet og i løpet av det første året ble jeg spisset mer mot prosjektledelse da de så jeg var engasjert og arbeidsvillig.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi. Spesielt ser jeg styrken av å ha bakgrunn fra samfunnsvitenskap, humaniora og tverrfaglig utdannelse og bringer derfor med nyttige perspektiv og forståelser inn i jobben.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde deltidsjobb i Orakeltjenesten som gjorde at jeg ble kjent i IT-avdelingen og ble en synlig kandidat. Har også hatt frivillige verv og hatt stor personlig interesse innenfor IT uten å ha tatt formell IT-utdannelse, og har på denne måten gjort meg selv til en god kandidat til karriere i IT-bransjen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ha verv eller deltidsjobb under studiene som kan være relevant for videre karriere. Det bygger nettverk og vil styrke din relevans når du søker jobb etter endt studie.

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"

Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

Navn: Christine Danielsson

Utdanning:

Arbeidssted: Administrasjonskonsulent i Frende Forsikring

"Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap"


Hva jobber du med?

Christine Danielsson

Jeg jobber med alt fra bestilling av kontorrekvisita til administrativ støtte i styrearbeid i bedriften. Jeg er selskapets personal- og kontoransatt, så jeg har mange forskjellige oppgaver. Primært har jeg ansvaret for alt innad på bygget hva gjelder rekvisita, kantine, bestillinger av ulike slag m.m. I tillegg har jeg ansvaret for personalarkivet, dvs. ajourhold av personalmapper, registrere endringer i ansattforhold som lønn eller stillingsgrad. Jeg er på mange måter bedriftens "alt-mulig-dame", med en rekke små eller store ansvarsområder.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjonen i arbeidsoppgavene. Samt det innsynet i hvordan en bedrift som vår drives. Da jeg har mye kontakt med personallederne, og er støtte i arbeidet opp mot styrene, får jeg nyttig kunnskap og erfaring på dette feltet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobbet først i noen mnd som rekrutterer i et bemanningsselskap, før jeg søkte på denne stillingen. Jeg trivdes i den forrige jobben, men kjente at administrasjonskonsulent var en mer utdanningsspesifikk jobb, og ga meg i tillegg bredere erfaring. 

Jeg søkte, kom inn på intervju, og fikk jobben. Jeg kjente personlig hun som var HR-ansvarlig i sjefen min sin tidligere bedrift, så det var gjennom henne jeg ble anbefalt. Mye handler nok om rett utdannelse og rett bekjentskap.

Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei"

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg får benyttet meg av tverrfagligheten som studiet, både på bachelor- og masternivå, har gitt meg. Da arbeidsoppgavene er varierte pluss at jeg samarbeider med personer i hele bedriften, gjør at samarbeid og forståelse er viktig. Det erfarte jeg spesielt på masterprogrammet, og jeg har dratt dette inn i arbeidet mitt i dag. Jeg drar i tillegg nytte av å kunne skrive brukbart norsk, både hva gjelder rettskriving og formuleringsevne, da deler av jobben er å formulere felles e-poster, skrive konkrete referat og korrekturlese en del papirer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde sommerjobb som hjelpepleier på sykehjem i en del år, kombinert med studier og en aktiv fritid som håndballspiller. Det siste året før ferdigstilte studier jobbet jeg i Skandiabanken og som arrangementansvarlig for Studentlekene 2013. Begge disse stillingene ga meg svært nyttig erfaring, som jeg tror var avgjørende for min jobbsøknad.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Kombiner jobb med frivillig verv/deltidsjobb. Arbeidserfaring er gull verdt!  Jeg tror også at det gjelder å være litt "på" i jobbsøkingsprosessen. Ring, send e-post og vis interesse. Det verste du kan få er et "nei". 

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."

Associate i Great Place to Work

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: Associate i Great Place to Work

"Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist."


Hva jobber du med?

Astrid Trondal

Great Place to Work® er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. Gjennom utvikling av bedriftskulturer med høy tillit, hjelper vi virksomheter og organisasjoner over hele verden.

Great Place to Work bidrar til et bedre samfunn ved å hjelpe organisasjoner til å bli bedre arbeidsplasser

Jobben min er todelt, jeg jobber med markedskommunikasjon (50 %) og som prosjektansvarlig (50 %).

Arbeidet innenfor markedskommunikasjon handler om alt som har med eksternkommunikasjon på vegne av selskapet å gjøre, det være seg nettsider, sosiale medier, arrangementer etc.

Å være prosjektansvarlig innebærer at jeg følger en kunde fra kontrakten signeres, underveis i informasjonsinnsamlingsarbeidet (medarbeiderundersøkelse og lederpraksisundersøkelse + kulturanalyse), analyse av data og til slutt presentasjon for kunde.

Hva er det beste ved jobben din?

Great Place to Work er et lite selskap i form av antall ansatte, så friheten er stor til å gjøre det en har lyst til. I og med at jobben er todelt er hverdagen passe mangefassettert, og jeg får jobbe med mange ulike oppgaver og utfordringer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg leverte masteroppgaven i mai 2014, og hadde sommerjobb frem til august. Søkte mange forskjellige jobber den påfølgende høsten, blant annet hos Great Place to Work. Fikk tilbud om fast ansettelse fra og med 1. desember 2014.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Evnen til å kunne trekke ut essenser blant store mengder data er essensielt i denne jobben. Forståelse innenfor translasjonsbegrepet (STS) er også svært nyttig i arbeidet når vi kommuniserer noe av det samme budskapet til mennesker i vidt forskjellige bransjer.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Det at jeg hadde verv som leder for Markedsføringsgjengen på Samfundet samt deltidsjobb i kommunikasjonsavdelingen i Studentsamskipnaden hadde nok noe å si for at jeg ble innkalt til intervju.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Forsøk å bli skikkelig god i minst én ting. Det er vanskelig å skille seg ut som generalist.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.

STS-studenter i media

STS-student reiste til Sør-Korea med klimaråd

Lina Ingeborgrud, masterstudent i STS, reiste til Asia og viste hvordan samfunnsvitenskap og humaniora har en viktig rolle i det som gjerne oppfattes som et ingeniørdominert felt. Les artikkel i Universitetsavisa om hennes deltakelse på konferansen Model CEM i Sør-Korea.

Kontor er mer enn pris og areal

Marie Tranaas Skjærvik skrev masteroppgaven “Morgendagens universitet “in the making”: Mellom tradisjon og effektivitet? En studie av “internhusleieprosjektet” ved NTNU.”

Les mer i denne artikkelen fra Universitetsavisa.