Kristine Ask

UtdaKristine Asknning: Bachelor i Medievitenskap og master i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS).

Tittel på masteroppgaven: Ekte liv i syntetisk verden? Sosiotekniske konstruksjoner i online dataspillJobb: Stipendiat på Senter for teknologi og samfunn/KULT/NTNU.

På hvilke måter har du fått bruk for den faglige kompetansen fra masterstudiet i din jobb?

"Masteroppgaven var grunnlaget for at jeg ønsket å fortsette med forskning, og ikke minst at forskningstemaet ble dataspill."

Med bakgrunn i det jeg hadde lært og studert i masterarbeidet, hadde jeg flere ideer om videre studier. Disse ideene ble etter hvert en prosjektsøknad som jeg fikk godkjent og som har gitt meg mulighet til å studere akkurat det jeg vil: dataspillkulturer.

I forskningsarbeid er det klart at all tidligere erfaring med både innsamling og analyse av data er relevant. Men, masterstudiet lærte meg mer enn bare teorier som kunne brukes i forskning! Etter å ha jobbet med store mengder data, fra knølete intervju til tunge artikler, har jeg blitt flinkere til å hente ut det som er viktig. Det tar meg ikke lang tid å finne sentrale punkt i en hvilken som helst argumentasjon og stille gode kritiske spørsmål. I løpet av studietiden er det noe som gjerne blir tatt for gitt, det blir oppfattet som egenskaper som alle har. Jeg har opplevd igjen og igjen, at min evne til å strukturere informasjon har blitt satt pris på og har blitt lagt merke til i sommerjobber så vel som på styremøte i sameiet.

Husk: ikke alle nyttige verktøy kan kjøpes på Clas Ohlson.