Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Masterprogram i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold er et 2-årig program som gir innføring og mulighet til fordypning innenfor tema som:

  • Generell pålitelighetsteori og metoder
  • Pålitelighetsvurdering av sikkerhetsbarrierer og instrumenterte sikkerhetssystemer
  • Håndtering av pålitelighet, sikkerhet og vedlikehold i utviklingsprosess for ny teknologi
  • Risikoanalyse og risikovurdering
  • Risikopåvirkende faktorer, inkludert menneskelige og organisatoriske faktorer
  • Vedlikeholdsstyring og effektivitet
  • Risikobasert vedlikeholdsplanlegging
  • Vedlikeholdsoptimalisering

Det er mulighet til å anvende teori og metoder innenfor ulike anvendelser, knyttet til for eksempel petroleumsindustrien, offentlig transport, landbasert produksjon, og helse.


All undervisning på master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Engineering
Studieprogramkode: MSRAMS
Studiepoeng: 120

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Sted: Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.