Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Studiets oppbygning

Programmet består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner i spesialpedagogikk
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MPED - MSPED

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger
(inkludert 2 uker praksis)
30
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3043

Fordypning i lærevansker

(inkludert 3 uker praksis)

22,5
Flere valg Eksperter i team (langsgående) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)*
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Fordypning i forskningsmetode 7,5
PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk 30

NB! Dette studiet er ikke tilrettelagt for deltidsstudier. Kontakt Institutt for pedagogikk og livslang læring dersom du har behov for tilrettelegging av studiet. Har du 60 studiepoeng i spesialpedagogikk fra tidligere og ønsker å studere på deltid ved siden av jobb, sjekk ut vår erfaringsbaserte masterprogram i spesialpedagogikk.


Studieplan MPED

Studieplan for master i pedagogikk

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Du må betale semesteravgift hvert semester, også for semesteret når du skal ha muntlig eksamen selv om du leverte oppgaven i slutten av forrige semester. Du må melde deg opp på studentweb innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

På den første veiledningstimen fyller du ut en masteravtale. 
Skjemaet finner du her:

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid. 5 av timene skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.

Når det gjelder masteroppgavens omfang og utseende, er dette beskrevet på emnesiden til masteroppgaven.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn i Inspera

Dersom to skriver sammen, legger dere ved et vedlegg hvor det går frem hvem som har skrevet hva i oppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Hvis du ønsker trykte eksemplarer av masteroppgaven, må du betale disse selv. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Våren 2020 blir muntlig mastereksamen erstattet av en begrunnelse skrevet av sensorene.

Informasjonen gjelder fra 1. april 2020.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU