Sosiologi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosiologi

– Kontakt

KRYSSPUBLISERT SU-STUDIER STUDIEVEILEDNING

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Studieveiledning

OBS: Høsten 2020 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon. Send epost til veilederen for ditt studieprogram og gjør en avtale for dette. 

I enkelte tilfelle kan studieveiledning skje fysisk, på et av instituttets møterom, men kun etter avtale på forhånd. Instituttkontoret er stengt og kun de som har avtale og møtes av en studieveileder har adgang. 

Enten du er i starten av ditt studieløp, er i slutten av studiet eller lurer på om du skal søke opptak kan det være at du har behov for studieveiledning. Du kan ha konkrete spørsmål eller bare ønske å diskutere noe du er usikker på knyttet til studiehverdagen med en studieveileder.

Studieveiledning kan være mye forskjellig. Alt fra korte informasjonsspørsmål om oppmelding til eksamen eller hvordan man kan søke om permisjon til spørsmål om oppbygging av graden, fagvalg, karrieremuligheter eller motivasjonsproblemer.

Avtale på forhånd eller stikke innom?

Ofte kan det være best å avtale en veiledningstime på forhånd slik at vi kan sette av tid til å snakke uforstyrret sammen. Send oss en epost eller ring for å avtale en veiledningstime.

For korte spørsmål som du raskt trenger svar på kan du stikke innom instituttet. Som oftest er en av oss tilgjengelige for å svare på spørsmål. Du kan også ringe eller sende epost.

Hvem kan du snakke med?

Har du generelle spørsmål eller korte faktaspørsmål kan du ta kontakt med hvem som helst av studieveilederne ved instituttet. Ønsker du veiledning knyttet til ditt studium anbefaler vi deg å kontakt med den studieveilederen som har hovedansvar for det studieprogrammet du går på eller ønsker å søke deg inn på.


Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.