Masteroppgaven ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Alle masterstudenter skal ha en gyldig kontrakt før de starter med oppgaven, og må gjøre seg kjent med retningslinjene. Uten kontrakt er du ikke sikret veiledning, og vil heller ikke kunne søke om økonomisk støtte eller stipend fra ISS.

MASTERAVTALEN OG RETNINGSLINJER
Nedenfor finner du masteravtalen og retningslinjer for masteroppgavene på 30 og 45 studiepoeng.

Masteravtale for 45 sp masteroppgave leveres til instituttet innen 15. september og masteravtale for 30 sp masteroppgave leveres innen 10. januar.

FORSLAG TIL TEMA PÅ MASTEROPPGAVEN
Nedenfor finner du informasjon om tidligere oppgavetema og forslag til aktuelle tema for din masteroppgave.

FORMELLE KRAV TIL MASTEROPPGAVENE

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven, men vi anbefaler dere å bruke Times New Roman, skrifttype 12 og 1,5 linjeavstand.

Utover dette hensviser vil til masteroppgavenes emnebeskrivelser:

POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45stp)
POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30stp)
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45stp)
SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30stp)
IDR3920 Master i idrettsvitenskap (45stp)
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap (30stp)
MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

INNLEVERING
Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 31. mai for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august.

Masteroppgaven på 30 studiepoeng leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven er 6. juni.

Oppgaven skal leveres i 5 trykte eksemplarer (hvorav du selv beholder ett) og i en elektronisk versjon (pdf). Dokumentet skal leveres som en fil inkludert omslagets forside. Pdf versjonen av oppgaven sendes på e-post til kontakt@iss.ntnu.no

Du kan sende oss pdf-fil av oppgaven samtidig med at du sender den til trykking. Dette registreres som formelt innleveringstidspunkt. De trykte eksemplarene må vi motta så snart som mulig og seinest ei uke etter innleveringsfristen. Hvis omslaget til oppgaven ikke er klart til innleveringsfristen, må dette ettersendes som pdf- fil seinest ei uke etter innleveringsfristen. 

Du skal samtidig med de trykte eksemplarene av oppgaven levere følgende skjema:

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for å fylle ut feltet "engelsk tittel" i oppmeldingsskjemaet.

TRYKKING
Oppgaven skal trykkes i 5 eksemplarer, hvor du som student får beholde et eksemplar. Instituttet dekker kostnadene for trykking av disse 5 eksemplarene. Oppgaven skal bindes inn med omslag via NTNU Grafisk senter enten i B5 eller A4 format. Det er viktig at oppmeldingsskjemaet og klausuleringsskjemaet leveres sammen med de 5 eksemplarene av oppgaven. Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret ved ISS. 

Se heftet: Ofte stilte spørsmål ved trykking av masteroppgaven

SENSORER OG SENSURFRIST
Sensorkommisjonen er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven. 

EKSAMEN
Etter at du har levert masteroppgaven, vil du få tilsendt et brev fra instituttet hvor det står hvilke sensorer du har fått tildelt, hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på 45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave.

Den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvaring av oppgaven. Du skal ikke presentere den. 

UTSATT LEVERING

 Masteroppgave på 45 studiepoeng: Dersom du ser at du ikke får til å levere innen den fristen du har satt i masterkontrakten din, må du levere et endringsskjema til instituttet. Endringsskjemaet skal signeres av deg, din veileder og instituttleder. Det gis normalt utsettelse en gang og forlengelse for ett semester. Endringsskjema får du ved henvendelse til instituttet.

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.