Masterprogram, 2-årig

Sosiologi

– Studiets oppbygning

Mastergraden i sosiologi er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Master i sosiologi består av følgende deler:

  • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene SOS3001, SOS3003, SOS3006, SOS3007 og Eksperter i team,
  • En spesialiseringsdel som består av ett eller to valgfrie emner på til sammen 15 eller 30 studiepoeng fra serien SOS3601-SOS3610 eller SOS3515. Andre kombinasjoner av emner kan godkjennes etter søknad til instituttet.
  • SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45 sp) eller SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30 sp). Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før masteroppgaven kan bli vurdert.
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3001 Sosiologisk teori 15
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
SOS3006 Forskningsdesign 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
SOS3007 Kvalitative forskningsmetoder 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3901 Masteroppgave i sosiologi 30


Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3001 Sosiologisk teori 15
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
SOS3006 Forskningsdesign 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3007 Kvalitative forskningsmetoder 15
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi 30


Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

Valgbare spesialiseringsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS3601 Fengselets sosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3602 Etnisitet, migrasjon og religion 7,5 Høst Åpent
SOS3603 Helse- og velferdspolitikk 7,5 Høst Åpent
SOS3604 Bygdesosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3605 Kultursosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3606 Sosiale medier 7,5 Høst Åpent
SOS3607 Internasjonale perspektiver på arbeidsliv, velferdsstat og familie 7,5 Høst Åpent
SOS3608 Sosial ulikhet i helse 7,5 Høst Åpent
SOS3609 Sosial interaksjon 7,5 Høst Åpent
SOS3610 Digitalisering og sosial endring 7,5 Høst Åpent
SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Spesialiseringsemner tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg seks eller færre studenter til et planlagt emne i serien SOS3501-SOS3511 eller SOS3515 de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.


Fri, 23 Jun 2017 13:14:49 +0200