Sosiologi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosiologi

– Om studieprogrammet

Video sosiologi


Master i sosiologi - om

Om sosiologi

Masterprogrammet i sosiologi er toårig (120 studiepoeng) og gir en allsidig skolering i sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Det gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel: 

 • sosial ulikhet i helse
 • velferdssamfunn og arbeidsliv
 • ulikhet
 • integrering
 • moderne medier og digitalisering

Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i arbeidslivet. Masteroppgavene blir gjerne skrevet i tilknytning til fordypningsområdene. 

Her er eksempel på masteroppgave-titler på oppgaver skrevet de siste årene: 

 • «Mitt liv, mine barn, mitt valg». En kvalitativ studie av innvandrerkvinners opplevelse av - og begrunnelse for kontantstøttebruk.
 • Utdanningsmotivasjon hos norskfødte kvinner med pakistanske foreldre. 
 • “Union membership and health”. A multilevel analysis of 20 European countries.
 • «Kloke hoder eller kloke hender?» En kvalitativ studie av makt, dominans og ulikhet blant elever på studiespesialisering og yrkesfag.
 • Skeiv bygdeungdom om veien ut av skapet. En kvalitativ undersøkelse av hvordan forestillinger om det rurale kan påvirke utkomstprosessen til skeiv bygdeungdom.
 • Ulvetid. Et nasjonalt, sosialt drama i (hittil) fem akter.
 • Normalisering som straffeteknikk.  En casestudie av Kriminalomsorgens rusrehabiliterende straffealternativ
 • Hvem inviteres inn i den moderne byen? En kvantitativ analyse av sosial bakgrunnsbetydning for bruk av byen.
 • "Hun ble en pappajente" Å gjøre seg uerstattelig i omsorgen og erstattelig på jobb.
 • Helseulikhet i Europa.  Et fundamental cause-perspektiv på sammenhengen mellom sosioøkonomisk posisjon og sannsynligheten for helseproblemer.
 • Kvinner med karriere og permisjon.  En kvalitativ studie av kvinnelige lederekarrierer og foreldrepermisjon. 

Her finner du en oversikt over alle tidligere masteroppgaver på instituttet.  Så kan du se hva en masteroppgave kan være.