Masterprogram, 2-årig

Sosiologi

– Om studieprogrammet

 

Om sosiologi

Masterprogrammet i sosiologi er toårig (120 studiepoeng) og gir en allsidig skolering i sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Det gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel: 

  • fengselssosiologi
  • migrasjons- og religionssosiologi
  • arbeids- og organisasjonssosiologi
  • kultur- og mediesosiologi
  • sosial ulikhet i helse
  • velferdssosiologi

Masteroppgavene blir gjerne skrevet i tilknytning til fordypningsområdene. Her kan du se en oversikt over tidligere masteroppgaver.  

Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i arbeidslivet.