Master, femårig

Femårig master i samfunnsøkonomi

– Om studieprogrammet

Hva er samfunnsøkonomi?
Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes? Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.

Det er vanskelig å gjøre gode analyser av kompliserte samfunnsspørsmål. Samfunnsøkonomer er opptatt av store spørsmål som for eksempel:

 • hvorfor er noen land fattige og andre land rike?
 • hva skjer med land som får store oljerikdommer?
 • hvordan kan vi best organisere økonomien slik at vi oppnår best mulig resultater?
 • bør det være mest mulig frihandel globalt?
 • bør offentlige tjenester konkurranseutsettes?
 • bør sentralbanken være uavhengig?

Samfunnsøkonomene arbeider med teoretiske modeller og empiriske metoder som er egnet til å analysere og foreslå løsninger på disse spørsmålene. Modellene benytter matematikk for å beskrive forholdet mellom faktorene som inngår på en presis måte. Empiriske metoder er basert på statistikk.

Det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi er et spesialisert studium, som gir studentene bedre faglig fordypning enn bachelor- og masterprogrammet i samme fag. Programmet gir mulighet til fordypning i

 • internasjonal økonomi
 • miljø- og ressursøkonomi
 • utdanningsøkonomi
 • økonomisk vekst og utvikling
 • åpen makroøkonomi
 • finansiell økonomi
 • arbeidsmarkedsøkonomi
 • empirisk metode

Hvorfor velge samfunnsøkonomi?

Det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker en høyere økonomisk utdannelse med gode jobb- og karrieremuligheter. Det er en fordel å ikke mislike matematikk.

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
Studieprogramkode: MSØK/5
Studiepoeng: 300
Studiekode (SO): 194 818

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Kontakt Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:
(+47) 73 59 19 40
Faks:
(+47) 73 59 69 54
Epost:
econ@ok.ntnu.no
Hjemmeside:
https://www.ntnu.no/econ
Åpningstider:
08.00-15.00
Besøksadresse:

NTNU Dragvoll,
bygg 7, nivå 5.

Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim