Studiemiljø

Din hverdag som samfunnsøkonomistudent

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål. På universitetet må du selv ta mer ansvar for å strukturere dagen din utover faste forelesningstidspunkt.

Forelesninger

Forelesningene i samfunnsøkonomi foregår i forelesningssaler med opp mot 200 studenter. Dette gjelder spesielt førsteklassefagene (SØK1000-emnene), de er det mange som tar. Det er likevel god anledning til å stille spørsmål, både under forelesningene og i foreleserens kontortid. Det er ikke obligatorisk oppmøte i samfunnsøkonomiundervisningen, men vi anbefaler sterkt å få med seg forelesningene. I løpet av en uke er det som regel 1-2 forelesninger i hvert fag, avhengig av hvor mange studiepoeng emnet gir. Alle emnene på samfunnsøkonomi er enten 7,5 eller 15 studiepoeng.

Foto: NTNU SU/Lena Knutli

Semesteroppgaver og øvinger

I løpet av semesteret må man levere 1-2 obligatoriske semesteroppgaver per emne. Disse må godkjennes for at man skal få lov til å gå opp til eksamen. I tillegg arrangeres det flere øvinger i løpet av semesteret. Foreleser vil legge ut øvingsoppgaver på Blackboard. Oppgavene gjennomgås i øvingstimene, øvingslærer er som oftest en student som har kommet lengre i studieløpet (for eksempel en masterstudent). Formen på øvingene er ikke fastlagt, men avhenger av hva gruppen som deltar ønsker. Eksempler er tavleundervisning, arbeid i grupper, eller rett og slett anledning til å spørre noen som har hatt faget tidligere.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Eksamen

Eksamensordningen er veldig lik den på videregående skole. Hvert semester avsluttes med en forelesningsfri periode som gjerne begynner en liten måned før eksamen.  På samfunnsøkonomi er det utelukkende eksamen som bestemmer sluttkarakteren. Eksamen varer som regel i 4-6 timer avhengig av størrelsen på faget. Sensur skal komme innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig i karkateren.

Lesesaler

De fleste legger lesingen og regningen til en av de mange lesesalene på Dragvoll. Fellesnevneren er at det her skal være stille. Det finnes sågar egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet. Det finnes også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd. Dragvoll er også utstyrt med et eget stort bibliotek og flere datasaler.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Pauser er viktig

Skulle du bli sulten finnes det både kiosk, kafé og kantine på campus. Pensumlitteraturen kan kjøpes på Akademika, bokhandelen som ligger på campus. På campus finnes også minibank. I Idrettssenteret på Dragvoll er det styrkerom, flerbrukshaller, squashbaner, spinningsal, dansesal og en basketballbane for å nevne noe. Ved innmelding i NTNUI får du fri tilgang til NTNUs tre idrettssentere til en svært hyggelig pris. Kunstgressbane, volleyballbaner og asfaltert bane for street basket står ferdig i Dødens Dal ved campus Gløshaugen når sommeren nærmer seg. Dragvoll ligger tett på marka og fungerer godt som utgangspunkt for løpe- og sykkelturer om sommeren - og ski om vinteren.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Studentforeninger - livet rundt studiene

Studentforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi, Pareto , er veldig aktiv og har en rekke sosiale og faglige arrangement. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Se flere bilder fra Dragvoll og hverdagen på NTNU i økonomifakultetets fotosamling på flickr!