Jobbmuligheter i samfunnsøkonomi

– Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

I staten er det særlig mange samfunnsøkonomer i departementene hvor man ofte arbeider nært opptil den politisk ledelsen, som for eksempel i Finansdepartementet. Du finner også mange samfunnsøkonomer i Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og ved universiteter og høgskoler involvert i forskning og undervisning. Innen det private næringsliv arbeider mange i banker, forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner, i de største industri- og oljeselskapene, internasjonale organisasjoner, i konsulentfirmaer og i pressen. Andre aktuelle arbeidsområder kan være miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling, bistandsarbeid, økonomistyring, regnskap og salg.

Eksempler på konkrete stillinger man kan ha med bakgrunn i samfunnsøkonomi er:

 • økonomisk journalist
 • økonomikonsulent
 • controller
 • kunderådgiver i bank
 • personal- og organisasjonskonsulenter
 • forsker
 • valutahandler
 • finansrådgiver
 • sjeføkonom
 • makroanalytiker
 • saksbehandler og utreder

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.