Master, toårig

Master i samfunnsøkonomi

– Studentinformasjon

Informasjon til deg som er tatt opp på Master i samfunnsøkonomi

 

Hvilke valgfrie masteremner fra SØK3500-serien skal undervises studieåret 2016-2017?

Se Hildegunns presentasjon her. Send din prioritering til hildegunnes@svt.ntnu.no - stem på maks 3 av de 9 aktuelle emnene, i prioritert rekkefølge. Frist er manag 15. februar kl 16. Husk å oppgi navn, masterprogram (2-årig eller 5-årig) og kull/studieår (gjelder 5-årig).

 

Tildeling av lesesalsplasser: