Læringsutbytte

En student som har fullført masterstudiet i samfunnsøkonomi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • ha god forståelse av grunnleggende mikro- og makroøkonomisk teori
  • ha kunnskaper nær forskningsfronten innen enkelte økonomiske emner
  • ha solide kunnskaper om økonometriske metoder  

Ferdigheter 

  • ha sterke analytiske ferdigheter, og kunne konstruere og anvende et bredt spekter av samfunnsøkonomiske modeller i avanserte analyser
  • kunne bruke økonometrisk metode og relevant programvare til å gjennomføre avanserte kvantitative analyser av samfunnsøkonomiske problemstillinger
  • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske økonomifagets uttrykksformer  

Generell kompetanse

  • kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn seg selv
  • kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister
  • kunne gjennomføre analyser som inneholder et høyt faglig nivå