Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Olje- og gassteknologi

– Spesialisering Integrerte operasjoner

En spesialisering innen integrerte operasjoner er planlagt fra høsten 2016.

 

Integrerte operasjoner (IO) innebærer utnytting av avansert informasjonsteknologi for effektiv sammenkobling av mennesker, teknologi, arbeidsprosesser og organisasjoner, med sikte på bedre beslutninger, bedre koordinering og økt yteevne. Teknologier for samhandling gjør det mulig å samarbeide på grunnlag av sanntidsinformasjon på tvers av faglige disipliner, organisasjoner og geografiske lokasjoner. I tillegg til teknologiske utfordringer og muligheter innebærer Integrerte operasjoner også utfordringer og muligheter innenfor kommunikasjon, samhandling, kultur, arbeidsformer, arbeidsprosesser, endringsledelse og flere andre områder.

De fire kursene som planlegges fra høsten 2016, integrert som en ny spesialiseringsmodul på 30 studiepoeng er:

  • Innføring i Integrerte Operasjoner i petroleumsindustrien (må tas først)
  • Samhandling og beslutningsprosesser i integrerte operasjoner
  • Informasjonsverktøy og -infrastrukturer for integrerte operasjoner
  • Integrerte operasjoner og sikkerhet/risikostyring

Den valgte spesialiseringen er utgangspunktet for fordypningen i masteroppgaven, men vil også kunne gjennomføres separat.

Mer informasjon om integrerte operasjoner finner du på Senter for integrert operasjon i olje og gass industrien sine hjemmesider http://www.iocenter.no/.

 


Kurs som inngår i spesialiseringsmodulen Integrerte operasjoner

 

Emnekode Kurs Studiepoeng
Integrerte operasjoner:
PG6015 Innføring i integrerte operasjoner 7,5
MR6005 Safety and Integrated Operations 7,5

 

Les mer om kursene og når de tilbys