Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Olje- og gassteknologi

Vi tilbyr dessverre ikke kurs på dette programmet vårsemesteret 2019.Dette er et fleksibelt deltidsstudium for voksne med arbeidserfaring. Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb. Tempo og arbeidsbelastning bestemmer du selv.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Målgruppen er ingeniører med bachelorgrad, fortrinnsvis innen industrirelaterte bedrifter, oljeselskaper, myndigheter og leverandører til olje- og gassektoren. Studiet er for deg som ønsker en faglig oppdatering og personlig utvikling, og har behov for en fleksibel studiehverdag. Du kan selv bestemme tempo og arbeidsbelastning, og du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs av gangen.


Om studiet →

Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som er tilpasset for deltidsstudier. Programmet er utformet i samarbeid med Norsk Industri som respons på behovet for ny kompetanse tilpasset dagens og fremtidens utfordringer i olje- og gassektoren. Undervisningen foregår i sin helhet på engelsk. Programmet søker å skape utvikling, innovasjon og bærekraftige teknologiske løsninger innen fagområdet olje- og gassteknologi til det beste for nærings- og samfunnsutviklingen.

Du kan velge mellom tre spesialiseringer:


Opptakskrav →

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole. Les mer om opptakskrav.


Studiets oppbygning →

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Masterprogrammet gir mange valgmuligheter, og mastergraden på 90 studiepoeng består av åtte kurs og masteroppgave.


Studieveiledning

Studieveiledning og faglige spørsmål:
Ann-Helen Kirknes
Telefon: 73 59 49 67
E-post: ann-helen.kirknes@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Marit Kvidal
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master

Studiepoeng: 90

Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger

Pris: Se pris og angrerett

Programmet er utformet 
i samarbeid med:

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.