Olje- og gassteknologi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Olje- og gassteknologi


Tar ikke opp studenter

Dette studieprogrammet tar ikke lenger opp nye studenter. Siste opptak til dette studiumet var høsten 2018.

Tekst Erfaringsbasert masterprogram i Olje- og gassteknologi

Målgruppe

Målgruppen er ingeniører med bachelorgrad, fortrinnsvis innen industrirelaterte bedrifter, oljeselskaper, myndigheter og leverandører til olje- og gassektoren. Studiet er for deg som ønsker en faglig oppdatering og personlig utvikling, og har behov for en fleksibel studiehverdag. Du kan selv bestemme tempo og arbeidsbelastning, og du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs av gangen.


Om studiet

Studiet er et erfaringsbasert masterprogram som er tilpasset for deltidsstudier. Programmet er utformet i samarbeid med Norsk Industri som respons på behovet for ny kompetanse tilpasset dagens og fremtidens utfordringer i olje- og gassektoren. Undervisningen foregår i sin helhet på engelsk. Programmet søker å skape utvikling, innovasjon og bærekraftige teknologiske løsninger innen fagområdet olje- og gassteknologi til det beste for nærings- og samfunnsutviklingen.

Du kan velge mellom tre spesialiseringer:


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Masterprogrammet gir mange valgmuligheter, og mastergraden på 90 studiepoeng består av åtte kurs og masteroppgave.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master

Studiepoeng: 90

Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger

Pris: Se pris og angrerett

Norsk Industri

Programmet er utformet 
i samarbeid med:

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.