Matematiske fag

Masterprogram 2-årig

Matematiske fag

Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Aktuelle ph.d.-program


Aktuelle ph.d.-program:

Matematiske fag


Integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d.-utdanning er et alternativt løp fra og med siste året masterstudiet. Fordelen med en integrert PhD er at masteren og Ph.d. er tett knyttet sammen.