Matematiske fag

Masterprogram 2-årig

Matematiske fag

Utenlandsopphold

Deler av studiet ditt kan du ta ved et utenlandsk universitet. Vi anbefaler deg at du gjør dette i første eller andre semester av masterprogrammet for å få best mulig utbytte av det for studiet ditt.

Du kan ta et utenlandssemester i (nesten) hele verden. For å kunne dra utenlands som en del av studiet ditt er det et krav at de emnene som du skal ta i utlandet passer inn i studieplanen din og at disse godkjennes før utreise. Oversikt over læresteder NTNU har en avtale med.

Spør gjerne studieveileder eller snakk med veilederen din hvis du vil få anbefalt et universitet som vårt institutt allerede har gode kontakter med. Om du allerede vet hvor du skal dra, bør du ta kontakt med Internasjonal seksjon. Konsulentene der vet mye om hvilke muligheter du har, hva slags programmer som finnes, om det går an å søke om et stipend og hvilke frister du må forholde deg til.

Et utenlandsopphold er en unik opplevelse, men husk å starte planleggingen i god tid!

30 jun 2020

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling