Masterprogram 2-årig

Matematiske fag

Utenlandsopphold

Deler av studiet ditt kan du ta ved et utenlandsk universitet. Vi anbefaler deg at du gjør dette i første eller andre semester av masterprogrammet for å få best mulig utbytte av det for studiet ditt.

Du kan ta et utenlandssemester i (nesten) hele verden. For å kunne dra utenlands som en del av studiet ditt er det et krav at de emnene som du skal ta i utlandet passer inn i studieplanen din og at disse godkjennes før utreise. Oversikt over læresteder NTNU har en avtale med.

Spør gjerne studieveileder eller snakk med veilederen din hvis du vil få anbefalt et universitet som vårt institutt allerede har gode kontakter med. Om du allerede vet hvor du skal dra, bør du ta kontakt med Internasjonal seksjon. Konsulentene der vet mye om hvilke muligheter du har, hva slags programmer som finnes, om det går an å søke om et stipend og hvilke frister du må forholde deg til.

Et utenlandsopphold er en unik opplevelse, men husk å starte planleggingen i god tid! Hva må jeg gjøre for å realisere dette?

Tue, 26 Jan 2016 09:56:47 +0100