Studiemiljø

Matematiske fag - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Studiemiljø

Undervisning

Matematikkstudenter i gruppearbeid.
Foto: Geir Mogen

Hos oss er det mer frihet, og jo lenger du kommer i studiet, jo mer frihet får du. Det er ikke lenger noen som passer på at du møter opp til timer, eller hvor mye du arbeider med fagene. Men at vi ikke passer på betyr ikke at vi ikke bryr oss, du vil få hjelp på veien.

Forelesninger er den vanligste undervisningsformen. Dessuten har vi mye øvingsgrupper, hvor studenter kommer sammen i grupper for å jobbe, og hvor gruppene får hjelp fra eldre studenter. De første årene vil det i de fleste fag være obligatoriske øvinger, det vil si oppgaver du må levere inn og få godkjent for å få gå opp til eksamen.

Studentliv

Trondheim er en passe stor by, og det er mye å gjøre på fritida. NTNUI, vår egen idrettsforening, har grupper innenfor de fleste grener. Her er det både mosjonister og proffe. På Studentersamfundet finnes det gjenger som jobber med alt innenfor kultur, fra sang og teater til radio og TV. Trondheim har selvfølgelig også et rikt uteliv.

Det faglige miljøet

To studenter som spiller sjakk.
Foto: Geir Mogen

Ved siden av meget dyktige veiledere med vidtfavnende matematiske interesser, vil du møte et miljø som tar matematikkens mangfoldige uttrykk på alvor. Dette har blant annet nedfelt seg i et meget populært møtested for ansatte og studenter: «Forum for matematiske perler». Dette forum møtes månedlig i en uformell atmosfære der en foredragsholder gir en populær fremstilling av en matematisk «perle». Stipendiater og masterstudenter har også egne seminarer hvor de møtes hver annen uke for å diskutere matematikk, presentere sine resultater og prate med hverandre.

Matteland og leseplasser

Studenter i soslalt lag på matteland.
Foto: Geir Mogen

Du får tilgang til matematikkstudentenes eget Matteland med lesesalplasser, gruppeområder, kjøkkenkroker og datasaler. Universitetsområdet har også mange plasser hvor du kan sitte og lese. Du får også god tilgang til datamaskiner, og disse er koblet opp til ett av de raskeste nettverkene i Norge.

Onsdagsseminar

På utvalgte onsdager arrangerer fagmiljøet foredrag og/eller workshop for studenter i matematiske fag. Disse er spesielt egnet for studenter på første og andre årskull.
Her finner du liste over kommende seminarer.

 

Linjeforeningen Delta

Sosialt samhold gjennom Delta.
Foto: Geir Mogen.

Realfagstudentene som går bachelor i matematikk og årstudium i matematikk er knyttet til Linjeforeningen Delta, linjeforeningen for realfagstudiene i matematikk og fysikk.
Linjeforeningen Delta arrangerer både faglige og sosiale arrangementer gjennom hele året, da ukentlige kollokvier, fagforedrag, produksjon av faglige kompendium og bedriftspresentasjoner med relevante bedrifter, Åretur, koieturer og immatrikuleringsball. Det arrangeres også større arrangementer, slik som fag- og bedriftsdagene Realfagsdagene, der forskjellige foredragsholdere og bedrifter kommer for å skape engasjement rundt forskning innenfor realfag. Det er et svært åpent miljø for å prøve nye ting, starte nye underkomiteer av linjeforeningen og knytte bånd til andre linjeforeninger, blant annet gjennom revyoppsetninger og liknende gjennom året.
Hele studentperioden får en pangstart med en legendarisk fadderperiode. Den er til for å gi alle nye studenter i Delta en varm velkomst, samt hjelpe de å ble kjent med både universitetet og medstudenter.
 
Linjeforeningen Delta har sammen med de andre linjeforeningene for realfag ved NTNU et samlingslokale på Moholt studentby kalt Realfagskjelleren. Der arrangeres fester som er frie for alle, og er en viktig del av det gode studentmiljøet ved NTNU.
Alle som studerer bachelor fysikk, bachelor matematikk og årstudium matematikk blir mottatt på immatrikuleringsdagen og får mer informasjon etter seremonien.
For mer informasjon om arrangementer og fadderperiode finner du på Linjeforeningen Deltas hjemmeside www.deltahouse.no.

Studentliv

Trondheim er en passe stor by, og det er mye å gjøre på fritida. NTNUI, vår egen idrettsforening, har grupper innenfor de fleste grener. Her er det tilbud for både mosjonister og proffe. På Studentersamfundet kan du melde deg som frivillig og jobbe med alt innenfor kultur, fra sang og teater til radio og TV. Trondheim har selvfølgelig også et rikt uteliv, med mange kafeer, restauranter, diskotek, kinoer og konsertlokaler. Les mer om det yrende studentlivet i Trondheim.

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim