Masterprogram 2-årig

Matematiske fag

Matematikkstudenter i gruppearbeid. Foto.

Om studieprogrammet

Master i matematiske fag er en svært solid utdanning. Du opparbeider deg sterke analytiske evner og blir god på å strukturere, utrede og analysere informasjon.

Når du skal ta mastergrad i matematiske fag, må du velge en retning å fordype deg i. Vi kan tilby fordypning i:

Master-studiet strekker seg over 2 år, dvs. 120 studiepoeng, og 45 av disse utgjør masteroppgaven.

Hver studieretning krever sitt faglige grunnlag, og dette vil normalt utgjøre fire emner med 7,5 studiepoeng hver. De faglige forutsetningene for de forskjellige studieretningene er definert nedenfor. Det er mulig å ta et eller flere av disse emnene under bachelorgraden, slik at en får en gradvis overgang og tidligere faglig modning fra bachelorgrad til mastergrad.

En mastergrad i matematikk har et breddekrav som tilsier at minst tre emner hver på 7,5 studiepoeng skal velges utenfor hovedprofilen til mastergraden. Alle studenter må ta minst to matematiske emner (hver på 7,5 sp) som velges utenfor spesialiseringen i mastergraden, og må være på masternivå. Emner utenfor instituttets fagtilbud kan inngå som en del av masterstudiet, disse må eventuelt godkjennes spesielt av instituttet.

Wed, 21 Dec 2016 10:16:20 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master

Adgangsbegrensning: Ja

Opptak: Søknadsweb

Søknadsfrist: 15. april

Studieprogramkode: MSMNFMA
Studiekode (SO):
Vertsfakultet: IE