Hva kan jeg bli?

Matematiske fag - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Hva kan du bli?

Jobbmuligheter

Matematikk er et fagområde med mange bruksområder. Matematikk brukes i stor grad på mange arbeidsplasser, og kan tilpasses et bredt fagfelt. Spørsmålene og problemstillingene vi ønsker å løse i fremtiden vil være nye, men de matematiske fagene disse løsningene bygger på vil være de samme.
 

Du kan jobbe innen:

  • bioteknologi
  • fornybar energi
  • forsikring, bank og finans
  • forskning og undervisning
  • IT og kommunikasjon
  • medisinsk forskning og utvikling av legemidler
  • ingeniør- og teknologibedrifter

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.