Skoleutvikling og utdanningsledelse

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Skoleutvikling og utdanningsledelse

– Studiets oppbygging

Skoleutvikling og utdanningsledelse

Studiet er bygd opp av fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en masteroppgave på 30 studiepoeng, totalt 90 studiepoeng. 

1. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
SKOLE6131 Organisasjon og ledelse i skolen  15 Høst
SKOLE6132 Skolen i samfunnet  15 Vår

2. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
SKOLE6133 Ledelse av kunnskapsorganisasjoner  15 Høst
SKOLE6134 Forskning og utvikling i skolen  15 Vår

3. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
SKOLE6909 Masteroppgave 30 Høst/Vår

 

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid på som skal rettes inn mot problemstillinger som er relevante for skoleutvikling og utdanningsledelse.  Masteroppgaven gjennomføres under veiledning. I tillegg vil det arrangeres samlinger hvor det fokuseres på kvalitetskrav til et forskningsarbeid. Sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål, teori, metode, samt presentasjon og drøfting av funn blir gjennomgått.

Som del av arbeidet med masteroppgaven skal studenten forberede innlegg og presentere sin oppgave for medstudenter i undervisningen.

Masteroppgaven kan skrives som et samarbeid mellom to studenter.