Skoleledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Skoleledelse

– Studiets oppbygning

Skoleledelse

Når du har fullført master i skoleledelse, vil du ha gjennomført et masterprogram på 120 studiepoeng. Opptak på modul 2 krever at du allerede har 30 studiepoeng innen skoleledelse på masternivå. Denne utdanningen utgjør første del av mastergraden. Da gjenstår modul 2, 30 studiepoeng, modul 3, 30 studiepoeng og modul 4, 30 studiepoeng.

Fritak og innpassing

Første del av masterprogrammet er gjennomført når du har tatt studiet Etter- og videreutdanning i skoleledelse, Rektorutdanning eller studiet Ledelse i skolen ved NTNU. Dersom du har fullført Rektorutdanning eller tilsvarende skolelederutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner kan du søke innpassing for første del av studiet. 


Modul 2

 
Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6123 Kunnskap og læring i skoleorganisasjoner 7,5
SKOLE6122 Ledelse og lederroller i skolen 7,5
SKOLE6125 Forskning og utvikling for skoleledere 7,5
SKOLE6124 Forvaltning og personalledelse i skolen 7,5

 

Modul 3

 
Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6126 Skolen i det politiske landskap og rektor som samfunnsaktør 7,5
SKOLE6127 Forskning og utvikling II for skoleledere 7,5
SKOLE6128 Internasjonale perspektiver på ledelse 7,5
SKOLE6129 Prosjektdesign 7,5

 

Modul 4

 
Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6113 Masteroppgave

30

Informasjon om samlinger

Samlinger modul 2 høst 2019 og vår 2020

Hver modul har  samlinger på to eller tre dager, fordelt på høst og vår. Samlingene holdes i Trondheim. Modul 2 har i alt fem samlinger på følgende tidspunkt:

  1. samling:  4. – 6. september 2019
  2. samling:  13. – 15. november 2019
  3. samling:  13. – 14. januar 2020
  4. samling:  09. – 10. mars 2020
  5. samling:  27. – 29. april 2020
30 jan 2019