Skoleledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Skoleledelse

– Opptak og opptakskrav

Skoleledelse

Hvordan søke?

Opptak modul 2-4

Du må ha fullført studiet Etter- og videreutdanning i skoleledelse, Rektorutdanning, eller Ledelse i skolen ved NTNU for å søke direkte oppstart på modul 2. Har du tilsvarende skolelederutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner kan du søke om å få denne innpasset.

Du søker om opptak samlet for modul 2, 3 og 4. Registrer søknaden din på søknadsweb for NTNU VIDERE.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai


Opptakskrav

Masterprogrammet i skoleledelse bygger på bachelorgrad, godkjent lærerutdanning og minimum tre års yrkespraksis i skolen. Det kreves i tillegg 30 studiepoeng i skoleledelse på masternivå. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste den opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen 1. mai.

Les mer om krav til dokumentasjon her.

  • For Modul 2-4 trenger vi kopi av vitnemål fra din lærerutdanning, og attest fra arbeidsgiver som viser at du har minst tre års praksis i skolen. Hvis du har gjennomført Etter- og videreutdanning i skoleledelse, eller du har Rektorutdanningen eller Ledelse i skolen fra NTNU, trenger du ikke laste opp karakterutskrift fra dette. Hvis du skal ha godkjent 30 studiepoeng ekstern skolelederutdanning på masternivå, må du laste opp karakterutskrift og studieplan som beskriver emnet du ønsker å innpasse hos oss.