Skoleledelse

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Skoleledelse


Skoleledelse

Lærer og elev. BIlde.

Skoleledelse

Master i skoleledelse er et erfaringsbasert deltidsstudium. Dersom du har fullført Rektorutdanning, Etter- og videreutdanning i skoleledelse, Ledelse i skolen eller tilsvarende skolelederutdanning (30 studiepoeng), kan du søke master i skoleledelse.

Master i skoleledelse er et velrenommert studium som startet opp i 2003.  Gjennom årene har mange skoleledere med mastergrad i skoleledelse bidratt til utvikling i skolene rundt om i landet. Skoleeiere har gitt svært positive tilbakemeldinger om hvilken betydning utdanning for skoleledere har hatt. Det sikrer høy kompetanse i kommuner og fylkeskommuner, gir bedre og mer kompetent beslutningsgrunnlag, og bidrar positivt i styring og videreføring av utviklingsprosjekt.


Hvordan søke opptak

Søknadsfristen er passert, men du kan ta kontakt med Annveig Skurseth eller Bente Sellereite for ledige plasser.


Målgruppe

Studiet er for skoleledere og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet →

Mastergrad er hovedmodell for lærerutdanning. Kan vi kreve mindre av de som skal være ledere i skolen?  Alle som arbeider i skolen og med skolen trenger høy utdanning og systematisk kompetanseheving, også du som er leder, eller som ønsker å bli det. Masterprogrammet i skoleledelse utvikler din evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave.

Dersom du ønsker å ta Mastergrad i skoleledelse, er høst 2019 siste mulighet for å starte opp direkte på modul 2.


Opptakskrav →

For å kunne søke på master i skoleledelse modul 2, kreves det at du har godkjent lærerutdanning (minimum180 studiepoeng) samt studiet Etter- og videreutdanning i skoleledelse, Rektorutdanningen eller tilsvarende skolelederutdanning, og minst tre års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning →

Masterprogrammet består av modul 2, 3 og 4, hver på 30 studiepoeng. Studiet går på deltid med 50% studieprogresjon, 30 studiepoeng per år i 3 år. Masterutdanning i skoleledelse kan kombineres med full jobb.


Studieveiledning

Faglig/administrativ koordinator
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist: 1. mai

Pris: Se pris og angrerett

Informasjon om samlinger

Samlinger modul 2 høst 2019 og vår 2020

Hver modul har  samlinger på to eller tre dager, fordelt på høst og vår. Samlingene holdes i Trondheim. Modul 2 har i alt fem samlinger på følgende tidspunkt:

  1. samling:  4. – 6. september 2019
  2. samling:  13. – 15. november 2019
  3. samling:  13. – 14. januar 2020
  4. samling:  09. – 10. mars 2020
  5. samling:  27. – 29. april 2020
30 jan 2019

Bedre ledelse i skolen

Bedre ledelse i skolen

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å lære mer om ledelse. En av dem er Jannice Breivold By. 
Les mer på viderebloggen.no.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.