Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Skoleledelse


Lærer og elev. BIlde.

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for lærere og skoleledere. Du kan ta første del av studiet eller hele mastergraden.

Dersom du har fullført Rektorutdanning, Ledelse i skolen eller tilsvarende skolelederutdannelse (30 studiepoeng), får du fritak for første del av studiet.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Studiet er for skoleledere og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet

Når mastergrad blir hovedmodell for lærerutdanning, hva da med skolelederutdanning? Alle som arbeider i skolen trenger en systematisk kompetanseheving, også du som er leder, eller som ønsker å bli det.

Masterprogrammet i skoleledelse utvikler din evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave.


Opptakskrav

Masterprogrammet krever at du har godkjent lærerutdanning (minimum180 studiepoeng) og minst tre års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet består av fire moduler, hver på 30 studiepoeng som er fordelt på flere kurs. Du kan avslutte etter modul 1, eller ta hele masterprogrammet. Studiet går på deltid med 50% studieprogresjon, slik at det kan kombineres med jobb. Undervisningen er nettbasert med samlinger underveis. 


Studieveiledning

Faglig/administrativ koordinator
Bente Sellereite
Telefon: 73 59 89 47 / 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist: 1. mai

Pris: Se pris og angrerett

Samlinger høst 2017 og vår 2018

Hvert kurs har vanligvis fem samlinger à tre dager, to samlinger på høsten og tre på våren. Samlingene holdes i Trondheim. Her er samlingsdatoene for modul 2 for studieåret 2017/2018:

 1. samling:  
  11. – 13. september 2017
 2. samling:  
  20. – 22. november 2017
 3. samling:  
  22. – 23. januar 2018
 4. samling:  
  13. – 14. mars 2018
 5. samling:  
  02. – 04. mai 2018

Thu, 30 Mar 2017 09:55:24 +0200

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse