Skoleledelse

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Skoleledelse


Skoleledelse

Lærer og elev. Illustrasjonsbilde.


Skoleledelse

Master i skoleledelse er et erfaringsbasert deltidsstudium. Programmet skal ikke tilbys lenger og siste opptak ble foretatt høsten 2019. Studenter som har tatt emner i programmet tidligere og ønsker å fullføre, må ta kontakt med koordinator Bente Sellereite

NTNU tilbyr et nytt masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse  

 

Målgruppe

Studiet er for skoleledere og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet →

Mastergrad er hovedmodell for lærerutdanning. Kan vi kreve mindre av de som skal være ledere i skolen?  Alle som arbeider i skolen og med skolen trenger høy utdanning og systematisk kompetanseheving, også du som er leder, eller som ønsker å bli det. Masterprogrammet i skoleledelse utvikler din evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave.

.


Opptakskrav →

For å kunne søke på master i skoleledelse modul 2, kreves det at du har godkjent lærerutdanning (minimum180 studiepoeng) samt studiet Etter- og videreutdanning i skoleledelse, Rektorutdanningen eller tilsvarende skolelederutdanning, og minst tre års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning →

Masterprogrammet består av modul 2, 3 og 4, hver på 30 studiepoeng. Studiet går på deltid med 50% studieprogresjon, 30 studiepoeng per år i 3 år. Masterutdanning i skoleledelse kan kombineres med full jobb.


Studieveiledning

Faglig/administrativ koordinator
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist:  Det tas ikke opp nye søkere på dette studiet.

Pris: Se pris og angrerett

Informasjon om samlinger

Samlinger modul 2 høst 2019 og vår 2020

Hver modul har  samlinger på to eller tre dager, fordelt på høst og vår. Samlingene holdes i Trondheim. Modul 2 har i alt fem samlinger på følgende tidspunkt:

  1. samling:  4. – 6. september 2019
  2. samling:  13. – 15. november 2019
  3. samling:  13. – 14. januar 2020
  4. samling:  09. – 10. mars 2020
  5. samling:  27. – 29. april 2020
30 jan 2019

Bedre ledelse i skolen

Bedre ledelse i skolen

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å lære mer om ledelse. En av dem er Jannice Breivold By. 
Les mer på viderebloggen.no.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.