Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Skoleledelse


Lærer og elev. BIlde.

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for lærere og skoleledere. Du kan ta første del av studiet eller hele mastergraden.

Dersom du har fullført Rektorutdanning, Ledelse i skolen eller tilsvarende skolelederutdannelse (30 studiepoeng), får du fritak for første del av studiet.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Studiet er for skoleledere og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.


Om studiet

Når mastergrad blir hovedmodell for lærerutdanning, hva da med skolelederutdanning? Alle som arbeider i skolen trenger en systematisk kompetanseheving, også du som er leder, eller som ønsker å bli det.

Masterprogrammet i skoleledelse utvikler din evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave.


Opptakskrav

Masterprogrammet krever at du har godkjent lærerutdanning (minimum180 studiepoeng) og minst tre års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet består av fire moduler, hver på 30 studiepoeng som er fordelt på flere kurs. Du kan avslutte etter modul 1, eller ta hele masterprogrammet. Studiet går på deltid med 50% studieprogresjon, slik at det kan kombineres med jobb. Undervisningen er nettbasert med samlinger underveis. 


Studieveiledning

Faglig/administrativ koordinator
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson
Annveig Skurseth
Telefon: 91 89 72 61
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist: 1. mai

Pris: Se pris og angrerett

Samlinger høst 2018 og vår 2019

Hver modul har  samlinger på to eller tre dager, fordelt på høst og vår. Samlingene holdes i Trondheim. Modul 2 har i alt fem samlinger på følgende tidspunkt:

  1. samling:  17. – 19. september 2018
  2. samling:  14. – 16. november 2018
  3. samling:  14. – 15. januar 2019
  4. samling:  11. – 12. mars 2019
  5. samling:  6. – 8. mai 2019

Thu, 12 Apr 2018 08:38:44 +0200

Bedre ledelse i skolen

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å lære mer om ledelse. En av dem er Jannice Breivold By. 
Les mer på viderebloggen.no.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.