Språk og kommunikasjon i profesjoner

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Språk og kommunikasjon i profesjoner

– Studiets oppbygning

 

Studiet er lagt opp som blokkundervisning med tre samlinger per semester. Studiet kan tas på heltid eller deltid. Mer detaljert informasjon om hvert enkelt emne vil komme på denne siden i løpet av mai 2019. 

Samlinger høst 2019: Mandag til torsdag i uke 35, uke 39 og i uke 46.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning MSKIP

Anbefalt studieløp heltid

Last ned liste med beskrivelse av hvert enkelt emne her. I juni vil alle emnebeskrivelsene bli tilgjengelig som klikkbar link fra hvert enme i juni 2019.

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3001 Introduksjon til språk og kommunikasjon i profesjoner 15
SKIP3002 Teorier om språk og kommunikasjon  7,5
SKIP3003 Fagskriving og skrivekulturer i studier og arbeidsliv 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3004 Forskningsmetode og forskningsetikk  15
SKIP3005 Samtalen som redskap i samarbeid og ledelse 7,5
Flere valg Eksperter i Team (Kan erstattes med humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3006

Kommunikasjon av forskning og fagkunnskap

7,5
SKIP3007 Veiledet selvvalgt studium 7,5
Flere valg Valgemne 7,5
Flere valg Valgemne 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3008 Masteroppgave 30

 

Studiets oppbygning MSKIP DELTID

Anbefalt studieløp deltid

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3001 Introduksjon til språk og kommunikasjon i profesjoner 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3005 Samtalen som redskap i samarbeid og ledelse 7,5
Flere valg Eksperter i team 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3002

Teorier om språk og kommunikasjon 

7,5
SKIP3003 Fagskriving og skrivekulturer i studier og arbeidsliv 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3004 Forskningsmetode og forskningsetikk  15
 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3006 Kommunikasjon av forskning og fagkunnskap 7,5
SKIP3007 Veiledet selvvalgt studium 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgemne 7,5
Flere valg Valgemne 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3008

Masteroppgave

15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKIP3008 Masteroppgave 15

 

Studiehåndbok og pensum