Språk og kommunikasjon i profesjoner

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG,TRONDHEIM

Språk og kommunikasjon i profesjoner

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Kommunikasjon i helse- og velferd

Innenfor helse- og velferdsfeltet er det et økende fokus på persontilpasset kommunikasjon. Ansatte og ledere står overfor store krav til faglig og tverrfaglig kommunikasjon med brukere, pårørende og kolleger og samarbeidspartnere med annen fagbakgrunn og i ulike stillinger. En stor andel av klagene til pasientombudet handler om nettopp kommunikasjon. 

På masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner får du kunnskap som er relevant for en rekke ulike helse- og velferdsprofesjoner, enten du skal jobbe med pasienter, brukere, pårørende eller folk i andre stillinger og med annen fagbakgrunn enn deg selv. Du får vil også kunne jobbe med utviklingsarbeid og kommunikasjonstrening.

Kommunikasjon i tekniske fag

Innenfor tekniske fag og i industrien står praktikere og ledere overfor utfordrende beslutningsprosesser i situasjoner med stor usikkerhet, høy risiko og stor kompleksitet. Med økende grad av spesialisering og innføring av ny teknologi, har fokus på samarbeid og kommunikasjon fått større plass i ulike former for prosjekteringsmetodikk.

Kommunikasjon og ledelse

Språklig kommunikasjon er et sentralt arbeidsredskap for ledere, mellomledere og teamledere, enten det er snakk om å legge til rette for medvirkning, fatte beslutninger, fordele ansvar eller løse problemer. I det moderne arbeidslivet er det økende krav til profesjonalisert ledelse, og kunnskap om den språklige kommunikasjonens rolle i organisasjonen er vesentlig.

Kommunikasjon og tolking

Innenfor tegnspråk- og tolkefeltet handler profesjonell praksis i stor grad om koordinering av interaksjon, ofte i faglige sammenhenger (NAV-møter, legekontor, på arbeidsplassen osv.). Fordypning i språk og kommunikasjon er derfor svært relevant.

Mulige yrkesmuligheter

• Forsknings- og utviklingsarbeid i ulike sektorer

• Samhandlingsledelse

• Ledelse av tverrfaglige team

• Praktisk kommunikasjon med brukere av tjenester

• Oppgaver innen HR med personalutvikling, videreutdanning, karriereforløp, medarbeidersamtaler med mer

• Kommunikasjonstrening og kommunikasjonsrådgivning på arbeidsplassen eller i utdanning

• Veiledning og coaching, trening og bevisstgjøring omkring kommunikativt samspill

• Mekling av forskjellig art i konfliktsituasjoner der evnen til å observere og analysere kommunikasjon er avgjørende

• Skriveveiledning og tekstutvikling, inkludert analyse av digital interaksjon, sosiale medier, med mer

Videre studiemuligheter 

• Opptak på doktorgradsnivå i anvendt språkvitenskap eller tilsvarende

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.