×

Geoteknikk og geofarer

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geoteknikk og geofarer

En person ser ned i et skred

Masterprogram i geoteknikk og geofarer er et 2-årig program med fokus på:

  • Egenskapene for jord og geologiske materialer
  • Feltundersøkelser og målinger
  • Laboratorietesting
  • Datasimulering
  • Risikoanalyse
  • Tekniskeløsninger relatert til geofarer

All undervisning på master i geoteknikk og geofarer foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider