Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell design

Masterprogram i industriell design er et 2-årig program som vektlegger kombinasjonen av ingeniørkunnskap og designferdigheter til design av produkter, varer og tjenester som tar utgangspunkt i brukerens behov. 


All undervisning på master i industriell design foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider