Masterprogram 2-årig, Trondheim

KjemiMasterprogram i kjemi er et 2-årig program med tre spesialiseringer:

  • Anvendt teoretisk kjemi
  • Organisk kjemi
  • Strukturkjemi

All undervisning på master i kjemi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister: