Masterprogram 2-årig

Nordisk master i Arktisk klima og teknologi

  • Nordic master in Cold climate engineering Photo: ESA
  • Nordic master in Cold climate engineering Photo: UNIS
  • Nordic master in Cold climate engineering Photo: UNIS

Masterprogram i arktisk klima og teknologi er et 2-årig program med tre studieretninger:

  • Arktisk romfart
  • Arktisk landområde
  • Arktisk havområde

Studieprogrammet er en del av Nordic Five Tech alliance, hvor du vil få muligheten til å studere ved to av partner universitetene, ett år ved hvert universitet.

Partner universitetene i master i artisk klima og teknologi er:


All undervisning på master i arktisk klima og teknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets nettside