Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Videre studier

KRYSSPUBLISERT til studieprogram "videre studier" - EVU-tilbud

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Ph.d.-program

Med en master i sosialt arbeid kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosialt arbeid.