Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Studiets oppbygning

Master i sosialt arbeid - opptak

Ta studiet på heltid eller deltid

Masterprogrammet i sosialt arbeid går over to år, men er mulig å tilpasse til ulike studieløp. Du kan ta studiet på heltid eller deltid. Ønsker du å ta studiet på deltid, ta kontakt med studieveileder. Hvilke emner du skal ha på deltidsløpet, ser du ved å velge fanen "anbefalt studieløp - deltid" under. 

Undervisning i blokkuker

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester. Det betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.


Undervisningsuker

Undervisningsuker

Undervisningsukene for masterprogrammene høsten 2020 er:

uke 35

uke 38

uke 42

uke 46

Undervisningsukene for masterprogrammene våren 2021 er: 

  • Eksperter i Team: uke 2-4
  • Obligatorisk forkurs til kvantitativ metode: uke 6 
  • Obligatorisk masterseminar (for dem som skal levere masteroppgave våren 2022): uke 9
  • Blokkuker: uke 7, 10, 15 og 18. 

Spesifikke dager og tidspunkt blir ikke offentliggjort før timeplanen er klar 15. desember 2020. 

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MSARB

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
SARB3009 Medborgerskap og brukermedvirkning 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 15
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3009 Medborgerskap og brukermedvirkning 7,5
SARB3010 Teoretiske perspektiver i sosialt arbeid (går over to semester) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 15

Valgbare emner

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und.
ISA3500 Barn og foreldre i et hverdagslivsperspektiv 7,5 Høst
ISA3501 Å arbeide i velferdstatens organisasjoner 7,5 Høst
ISA3502* Veiledet selvvalgt studium 7,5 Høst/vår
ISA3503 Innvandring, integrasjon, mangfold 1 7,5 Vår
ISA3504 Innvandring, integrasjon, mangfold 2 15 Vår
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5 Vår
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 15 Vår

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester

Undervisning i valgbare fordypningsemner kan bli avlyst eller endret dersom det er for få studenter som er oppmeldt til eksamen eller møter til undervisning. Det er likevel mulig å gå opp til eksamen.

Emner med samme tittel har felles undervisning. Studentene velger enten versjon 1 eller 2 av emner med samme tittel.

* Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter på masterprogrammene i barnevern, sosialt arbeid og funksjonshemming og samfunn.

Studieplan

Studieplan for master i sosialt arbeid

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven, må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den. 

Skal du skrive masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for levering av masteravtalen

Frist for å levere inn masteravtalen er 15. mai og 1. oktober.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta. 

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, i skrifttype Times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Frist for å levere masteroppgaven i høstsemesteret er 2. november og frist for vårsemesteret er 3. mai.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Instituttet ditt er Institutt for sosialt arbeid.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

 

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU