Master i rådgivningsvitenskap

MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Master i rådgivningsvitenskap

– Studiets oppbygning

Hva studiet består i

Master i rådgivningsvitenskap består av:

 • Obligatoriske emner i rådgivningsvitenskap på til sammen 75 studiepoeng. 
 • En metodedel på 15 studiepoeng.
 • En masteroppgave med et omfang på 30 studiepoeng.

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap har et omfang på 120 studiepoeng og går over to år. Studiet består kun av obligatoriske emner. Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Det er studierettskrav på emnene i masterprogrammet i rådgivningsvitenskap. Dette betyr at emnene kun kan tas av studenter som er tatt opp til masterprogrammet i rådgivningsvitenskap.


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Master i rådgivningsvitenskap

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3031 Rådgivningsteorier og metoder i et praktisk perspektiv 15
RAD3042 Karriererådgivning 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3033 Systemorientert rådgivning i et relasjonelt, helhetlig og kreativt perspektiv 7,5
RAD3034 Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis 15
RAD3040 Relasjonell velferd og livskvalitet 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3050 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
RAD3039 Counselling in Organisations: Process and Development in Coaching, Consulting and Leadership 7,5
VLR3008* Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring  15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3902 Masteroppgave i rådgivningsvitenskap 30

Metodeemnet VLR3008 er felles med masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn og har blokklagt undervisning.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Til deg som skal skrive masteroppgave

Til deg som skal skrive masteroppgave

Husk at du må være student mens du skriver masteroppgave. Det betyr at du må betale semesteravgift, bekrefte studieplan og melde deg opp i masteroppgaveemnet slik at du står som aktiv student. Oppmeldingen skjer på studentweb

 • Fristen for oppmelding og betaling av semesteravgift i vårsemestret er 15. februar.
 • Fristen for høstsemestret er 15. september.

Dette gjelder også studenter som skriver masteroppgave på deltid eller utsetter levering av masteroppgaven. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon ved spørsmål til dette.

Masterhefte - nyttig informasjon når du skal planlegge masteroppgaven (lenke kommer)

Prosjektskissen er en obligatorisk del av masteroppgaven i voksnes læring (VL3900) og rådgivningsvitenskap (RAD3902) og må være levert semesteret før oppgaven skal skrives. 

Du kan levere prosjektskisse to ganger per år: 

 • Høst: 1. desember
 • Vår: 1. juni.

Merk at fristen er bindende. Prosjektskissen sender du til kontakt@ipl.ntnu.no.

Masteravtaleskjema fyller du ut digitalt på første veiledning sammen med veileder. Skjemaet leveres innen 15. januar.

Avtale for gjennomføring av masteroppgave.

Rettledning for utfylling av oppgaven.

Det finnes ulike støtteordninger for deg som skriver oppgaven din i samarbeid med en regional aktør. NTNU Brigde har samlet informasjon om disse støtteordningene.

Du kan også søke instituttet om støtte, enten for dekning av billigste reisemåte eller kostnader i forbindelse med datainnsamling: Retningslinjer for dekning av studentenes utgifter i forbindelse med masteroppgave ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Frist for innlevering av masteroppgave er: 

 • 15. mai i vårsemesteret
 • 1. desember i høstsemesteret

Frivillig permisjon

Du kan søke om permisjon uten å oppgi en grunn i opp til 2 semester i løpet av studietiden din, dersom du har avlagt 30 studiepoeng i graden. Du søker om permisjon ved å sende e-post til kontakt@ipl.ntnu.no

Har du avtalt en individuell plan med oss og/eller fått innvilget deltidsstudier, kan det være annerledes. Uansett hva som gjelder for deg, skal du ta kontakt med veilederen din og studieveilederen for programmet du er tatt opp på for å melde ifra.

Det vil da settes ny frist for levering av oppgaven din.

Dokumentert permisjon

Har du blitt syk, skal du ut i foreldrepermisjon eller er det andre særskilte grunner, kan du søke om permisjon for det semesteret det gjelder. Søk med en gang du blir syk ved å sende oss en søknad med dokumentasjon (legeattest) i posten. Permisjon vil gå utenom studieprogresjonen din, slik at du ikke mister et semester.

Masteroppgaven skal leveres i Inspera. 

Utseende og omfang

 • Sjekk emnebeskrivelsen for informasjon om utseende og omfang av oppgaven.
 • Dersom to skriver sammen, skal det legges ved et vedlegg der det går fram hvem som har skrevet hva i oppgaven.

Innlevering 

Oppmelding til ferdig mastereksamen 

 1. bokmål
 2. nynorsk

Avtaleskjema for utlån, bruk og elektronisk publisering (leveres i 2 eksemplarer)

 1. bokmål
 2. nynorsk

Trykk av oppgaven

 • Hvis du ønsker en trykt utgave av oppgaven, bestiller du dette for egen regning. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke opp oppgaven. 

Informasjonen under gjelder ikke våren 2020. 

 • Du må være meldt opp i masteroppgaveemnet på StudentWeb og betale semesteravgift for å kunne ta muntlig eksamen. Dette må du være obs på når innlevering og muntlig eksamen er i to forskjellige semestre.
 • Vi vil sende deg e-post når eksamenskommisjonen er klar for å informere om tidspunkt til muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen gjennomføres etter "Sensorveiledning for Masteroppgave i rådgivning og Masteroppgave i voksnes læring", versjon 01/12. Eksamenen vil vanligvis vare i ca. 1 time: I starten får kandidaten 10 minutter for å presentere oppgaven sin, så diskuteres oppgaven av sensorene og kandidaten. Andre enn de to sensorene og kandidaten er tillatt som publikum, men får ikke uttale seg under eksamen (gjelder også veileder).

Du kan finne masteroppgaver skrevet av tidligere studenter på master i voksnes læring på NTNU open. Her ligger det også oppgaver skrevet av andre studenter ved instituttet, og det kan være lurt å avgrense søket dit for å få fram masteroppgaver, som er relevante for deg.