Master i rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Master i rådgivningsvitenskap

– Om master i rådgivningsvitenskap

Innhold om studieprogrammet

Hva lærer du på studiet?

I masterstudiet i rådgivningsvitenskap får du utviklet faglig forståelse og personlig kompetanse innen disse områdene: 

  • relasjoner
  • kommunikasjon og kommunikasjonsmønstre
  • ressursutvikling i grupper og gruppedynamikk
  • samhandlingsprosesser og samskaping
  • perspektivtaking og konflikthåndtering
  • relasjonell velferd, livskvalitet og livsmestring
  • coaching og ledelse
  • karriere i et livslangt perspektiv

Masterprogrammet legger vekt på hvordan vi legger til rette for vekst-, utviklings-, recovery- og nyskapingsprosesser i et helhetlig og livslangt perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi bygger på kunnskap fra pedagogikk, psykologi og sosiologi.

Kunnskap og kompetanse om dette blir spesielt viktig i et arbeidsliv som kjennetegnes av økt endring og kompleksitet, der teknologi og robotisering påvirker samfunnet i større grad. Dette er med å endre arbeidslivet, og da er kompetansen som du får med en master i rådgivningsvitenskap etterspurt i møtet med disse utfordringene. Les mer om jobbmuligheter. 


Hva kan du skrive masteroppgave om?

Når du skal skrive masteroppgave, kan du fordype deg i ulike områder innenfor rådgivningsvitenskap. 

Eksempler på masteroppgaver som studenter har skrevet: