Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret mens Statped har ansvar for utvikling og gjennomføring.

Synspedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Synspedagogikk

Gutt ser på en iPad mens en voksen klargjør briller han skal ha på.
Synspedagogikk handler om å legge til rette for kommunikasjon, læring og inkludering for mennesker med synsvansker. Foto: Colourbox

Studieretningen i audiopedagogikk og i synspedagogikk blir videreført.

Både studieretningen i audiopedagogikk og i synspedagogikk blir videreført. Mer informasjon kommer snart.

 

 

Om studieretningen

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med synstap og synsvansker. Fagfeltet omfatter undervisning av mennesker med synssvekkelser i en inkluderende skole, rådgivning, opplæring, trening i bruk av synet, innsikt i lovgrunnlaget samt habilitering og rehabilitering.

Studieretningen gir deg en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse. Du lærer blant annet om: 

  • utredning av synsfunksjon og trening i bruk av synet
  • undervisning av elever med synssvekkelser i en inkluderende skole
  • tilrettelegging og bruk av hjelpemidler
  • lovgrunnlag
  • habilitering og rehabilitering 

Studiet vil kvalifisere for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synstap.


Video - synspedagogikk


Studieretningens oppbygning

Del 1: Studieretningsemner i synspedagogikk

Obligatoriske emner 

De obligatoriske emnene bygger på hverandre og må tas i riktig rekkefølge.

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6666 Innføring i synssvekkelser og synspedagogisk praksis 20
PED6667 Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 20

 

Valgemner (Du må velge ett av disse emnene som skal inngå i masterprogrammet)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6659 Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synssvekkelser 20
PED6658 Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 20
PED6665 Læringsteknologi ved synssvekkelser 20

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektdesign 7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgave

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6902 Masteroppgave i synspedagogikk 30

 

Les mer om kursene og se når de tilbys