Masterprogram, 2-årig

Statsvitenskap

– Studiets oppbygning

Masterstudiet i statsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium (120 studiepoeng) som består av følgende:

  • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene POL3001, SOS3003, et valgemne (SOS3004 eller POL3004) og Eksperter i team (intensiv landsby)
  • En spesialiseringsdel som består av to eller tre valgfrie emner hentet fra serien POL3502-POL3524 og SOS3515. Spesialområdeemner fra masterprogrammet i sosiologi godkjennes også. Andre relevante masteremner kan godkjennes etter søknad til Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
  • Masteroppgave på 45 studiepoeng (POL3900) eller 30 studiepoeng (POL3901).

Mastergradens oppbygning, med studiepoeng for de ulike komponenter og anbefalt studieprogresjon framgår av tabellen nedenfor.

NB! Informasjon til de av dere som planlegger å ta POL3509 Medier, opinion og politisk adferd til høsten: Kurset undervises av Shanto Iyengar fra Stanford University, og all undervisning foregår i uke 34 (21.-25. august). Mer informasjon kommer emnets timeplanside før studiestart. Her kan du lese mer om emnet: https://www.ntnu.no/studier/emner/POL3509#tab=omEmnet
Fri, 30 Jun 2017 13:25:09 +0200
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
Flere valg SOS3004 Kvalitative forskningsmetoder, eller
POL3004 Forskningsdesign og metode
7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3901 Masteroppgave i statsvitenskap 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
Flere valg SOS3004 Kvalitative forskningsmetoder, eller
POL3004 Forskningsdesign og metode
7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap 30
Valgbare spesialiseringsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL3502* Årsaker til krig 15 Høst Åpent
POL3503 Internasjonal politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3507 Policy-analyse 15 Høst Åpent
POL3508 Utenrikspolitikk 15 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk atferd 15 Høst Åpent
POL3510* Østeuropeiske systemer etter 1740 15 Høst Åpent
POL3511* De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken 15 Høst Åpent
POL3512* Sovjetunionen og Russland siden 1917 15 Høst Åpent
POL3513 Politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3515* Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 15 Høst Åpent
POL3516 Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3521 Stormakters vekst og fall 15 Høst Åpent
POL3522 Petroleumsforvaltning: Den norske modellen 15 Høst Studierettskrav
POL3523 Komparativ helsepolitikk 15 Høst Åpent
POL3524 Amerikansk politikk siden 1787 15 Høst Åpent
SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesialiseringsemner tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg seks eller færre studenter til et planlagt valgemne i løpet av de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

Ingrid Lehn
Mon, 03 Jul 2017 14:17:28 +0200

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.