Statsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

– Om studieprogrammet

Master i statsvitenskap - om

Hva er statsvitenskap?

Masterprogrammet i statsvitenskap gir en allsidig skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Programmet gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid.

I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, for eksempel:

 • miljøpolitikk
 • utenrikspolitikk
 • internasjonal politisk økonomi
 • årsaker til krig
 • evaluering av politiske tiltak, opinion og politisk adferd

Tidligere masteroppgaver

Masteroppgavene blir gjerne skrevet i tilknytning til de ulike spesialområdene. Eksempler på tidligere innleverte masteroppgaver er:

 • Terrorisme - demokratiets iboende risiko? En kvantitativ analyse av terrorisme i Vest-Europa
 • Norsk lobbyvirksomhet i Brussel
 • Amerikansk sjømakt og hegemoni etter den kalde krigen
 • Organiseringen av norsk gasseksport - en flernivåanalyse
 • Senterpartiets politiske utvikling og velgerrekruttering
 • Vernepolitikk på Svalbard - i skjæringspunktet mellom utenrikspolitikk, næringspolitikk og miljøpolitikk

Hvorfor statsvitenskap?

Studiet egner seg for alle som er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå.

Masterprogrammet i statsvitenskap gir deg en solid og allsidig skolering i forskningsmetode og statsvitenskapelig teori. Gjennom masteroppgaven får du mulighet til å anvende teori og metode i praktisk forskningsarbeid.