Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Pedagogisk-psykologisk rådgivning


Erfaringsbasert masterprogram i pedagogisk-psykologisk rådgivning er et fleksibelt deltidsstudium for ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Du velger selv om du vil ta  enkeltkurs eller sette sammen til en hel mastergrad. Det finnes også andre videreutdanningstilbud for deg som jobber i PPT.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Ansatte i tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving kan også søke (for eksempel ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten (HABU), BUP, NAV).


→ Om studiet

Målet med studiet er å utvikle dine analytiske ferdigheter og å øke handlingskompetansen din i det daglige arbeid som pp-rådgiver for å sikre alle barn og unge et inkluderende opplærings- og utviklingsmiljø. Studiet vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til dette fagområdet.


→ Opptakskrav

Programmet krever at du har relevant høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


→ Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Kontakt

Studieadministrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug 
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 120
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim

Pris: se pris og angrerett 

Hvordan søke opptak

 

SEVU-PPT-nett Illustrasjon

Klikk på bildet for å komme til den nettbaserte læringsressursen for PP-tjenesten
 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.