Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Pedagogisk-psykologisk rådgivning


Barn som løper

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Du kan ta enkeltkurs eller en hel erfaringsbasert mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak

Det finnes også andre videreutdanningstilbud for deg som jobber i PPT.


Målgruppe

Ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Ansatte i tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving kan også søke (for eksempel ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten (HABU), BUP, NAV).


Om studiet

Målet med studiet er å utvikle dine analytiske ferdigheter og å øke handlingskompetansen din i det daglige arbeid som pp-rådgiver for å sikre alle barn og unge et inkluderende opplærings- og utviklingsmiljø. Studiet vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til dette fagområdet.


Opptakskrav

Programmet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående.


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Studieveiledning

Faglig ansvarlig og koordinator:
Arne Tveit
Telefon: 73 59 19 65 / 926 67 968
E-post: arne.tveit@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Varshita Venkatesh
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90 (120 fra høsten 2016)
Undervisningsform:
Deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim

Pris: se pris og angrerett 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.

 

SEVU-PPT

NTNU har ansvaret for å koordinere utviklingen av etter- og videreutdanning som er en del av Strategi for etter- og videreutdanning i PPT 2013-2018 (SEVU-PPT).