Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Pris og angrerett

Pris

Enkeltkurs

Kursavgiften for hvert enkelt kurs på 7,5 studiepoeng er 18 000. Noen kurs kan ha høyere kursavgift.

I prisen inngår:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger
 • Nettverksmiddag én kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Eksamen og sensur

Masteroppgaven

Kursavgift for masteroppgaven er kr 42 000.

I prisen inngår:

 • Oppstartseminar (3 dager) med undervisning og bevertning, middag første kveld.
 • Veiledning (30 timer inkl. for- og etterarbeid for veileder)
 • Sensur på masteroppgaven
 • Avsluttende vitnemål

 

Totalpris for masterprogrammet
  Studiepoeng Pris
Basismodulen, 4 kurs à kr 18 000 30 kr   72 000
Spesialiseringsmodulen, 4 kurs à kr 18 000 30 kr   72 000
Masteroppgaven 30 kr   42 000
Totalt 90 kr 186 000
 

Det tas forbehold om endringer i kursavgiften og hva som inngår i denne.


Rabatt

 • Medlemmer av Tekna og NITO får 10% rabatt på en rekke av våre kurs. Informasjon om dette vil finnes på nettsida til det enkelte kurset.
 • Medlemmer av Samfunnsviterne, Tekna og NITO får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. (Merk at rabatten ikke gjelder masteroppgaven).
 • Personer med fast ansettelse hos SINTEF og NTNU får 10% rabatt på kursene som kan inngå i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. For NTNU-ansatte gjelder at de kan få 50% rabatt på regulær kursavgift på restplasser (ledige plasser etter søknadsfristens utløp).
 • For enkeltstående kurs kan det også forekomme andre rabatter. Informasjon om dette vil stå på nettsida til kurset det gjelder.

For å motta faktura med redusert pris, må du oppgi ditt medlemsnummer i foreningen i søknadsskjemaet når du søker opptak. Opplysningene sjekkes opp mot medlemsregistrene.

Vær oppmerksom på at:

 • En rabattavtale kan ikke kombineres med andre rabattavtaler
 • Dersom du ønsker rabatt må du gjøre oss oppmerksom på det når du søker opptak.

Avmelding

Før du har fått tilbud om plass, kan du melde deg av kurset


Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) / skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.


Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.