Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Spesialisering i strategi og forretningsutvikling

Den generelle målsettingen med spesialiseringen er å gi studentene kunnskap og ferdigheter de kan bruke til å lede strategi- og forretningsutviklingsprosesser. 

Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

 • ha dyp faglig kunnskap innenfor områdene strategi og forretningsutvikling
 • være kjent med og kunne benytte de teoriene og metodene som danner grunnlaget for disse områdene
 • være kjent med forskningsfronten innenfor området som kandidaten fordyper seg innenfor

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

 • selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori og metoder for å lede strategi og forretningsutviklingsprosesser
 • selvstendig og kritisk kunne vurdere egnede modeller, metoder, analyseverktøy, beregninger og løsninger, og velge mellom alternative løsninger som er tilpasset situasjonen
 • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

 • kunne lede strategi- og utviklingsprosesser og lede en troverdig presentasjon og gjennomføring
 • kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler •
 • kunne identifisere behovet for videre/ny forskning og innovasjon innenfor sitt fagområde
 • kunne formidle og kommunisere faglige problemstillinger og løsninger overfor spesialister og allmennheten
 • kunne lede og motivere medarbeidere og bidra til robuste utviklingsprosesser