Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Den generelle målsettingen med spesialiseringen er å gi deg kunnskap og ferdigheter du kan bruke til å utvikle og drive sikre, pålitelige og vedlikeholdsvennlige systemer.

Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha dyp faglig kunnskap innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • være kjent med og kunne benytte de teoriene og metodene som danner grunnlaget for disse områdene

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori og metoder for å finne helhetlige løsninger på sikkerhet-, pålitelighet-, og vedlikeholdsutfordringer for industriell virksomhet og offentlig forvaltning
  • selvstendig og kritisk kunne vurdere modeller, metoder, analyseverktøy, beregninger og løsninger, og velge mellom alternative løsninger
  • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
  • gjennomføre et selvstendig, forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne forklare sitt fagområdes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv og kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til praktisk anvendelse av fagområdet
  • kunne formidle og kommunisere faglige problemstillinger og løsninger overfor spesialister og allmennheten
  • kunne lede og motivere medarbeidere og bidra til tverrfaglig samhandling