Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Prosjektledelse og samhandling

Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha kunnskap om ulike perspektiver, og kunne anvende metoder og verktøy i prosjektledelse
  • ha innsikt i forsknings- og kunnskapsfronten i prosjektledelse, herunder tradisjonell prosjektstyring og ledelse/ samhandlingsperspektivet

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne planlegge, følge opp og lede prosjekter, og være konstruktiv deltaker i prosjekter

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne initiere og gjennomføre prosjekter i egen organisasjon