Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Læringsutbytte for idrettsledelse


Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Idrett og markedsføring
 • Faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester innenfor idretten, samt samfunnsøkonomiske virkninger av idrettslige aktiviteter
 • Sentrale organisasjons- og ledelsesteorier
 • Idrettens rammebetingelser og samfunnsoppgave

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere idrettens situasjon, utfordringer og muligheter, på ulike organisasjonsmessige nivå
 • kan iverksette tiltak, og evaluere hvordan tiltakene har virket i organisasjonen og i forhold til omgivelsene.
 • kan utvikle og forsterke sin strategiske markedsføringstilnærming av idretten ovenfor målgruppene publikum og sponsorer/samarbeidspartnere

Studentene har ferdigheter i å:

 • utvikle og forsterke strategiske markedsføringstilnærming av idretten ovenfor målgruppene publikum og sponsorer/samarbeidspartnere
 • analysere atferden både til aktører som opererer innenfor idretten og de som indirekte påvirker idrettens premisser, slik som eksempelvis media, sponsorer og den offentlige sektoren
 • analysere aktuelle problemstillinger knyttet til idrettens organisering og ledelse
 • presentere muntlig eget faglig arbeid, og delta i faglige diskusjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår samspillet mellom omgivelsene og organisasjoner som er basert på medlemsdemokrati og stor andel frivillige.
 • kan anvende sine teoretiske, metodiske og erfaringsbaserte kunnskaper og utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utviklingen av egen idrett, samt markedsføring av denne overfor publikum og samarbeidspartnere.