Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Læringsmål for idrettsledelse


Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren ha kunnskap om:

  • Idrett og markedsføring
  • Idrettsøkonomi
  • Idrettsledelse – organisasjonsinterne prosesser
  • Idretten i samfunnet – politikk og infrastruktur

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren:

  • Kunne analysere idrettens situasjon, utfordringer og muligheter, på ulike organisasjonsmessige nivå
  • Kunne iverksette tiltak, og evaluere hvordan tiltakene har virket i organisasjonen og i forhold til omgivelsene.
  • Kunne utvikle og forsterke sin strategiske markedsføringstilnærming av idretten ovenfor målgruppene publikum og sponsorer/samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren ha kompetanse til å forstå samspillet mellom omgivelsene og organisasjoner som er basert på medlemsdemokrati og stor andel frivillige.

Deltakerne skal kunne anvende sine teoretiske, metodiske og erfaringsbaserte kunnskaper og utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utviklingen av egen idrett, samt markedsføring av denne overfor publikum og samarbeidspartnere.