Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Idrettsledelse

– Spesialisering

Spesialiseringen i idrettsledelse gir en organisasjonsmessig og økonomisk forståelse av den organiserte idretten. Utdanningen gir innsikt i tema som er aktuelle både for toppidrett og breddeidrett. Den er relevant for deg som jobber med organisert idrett både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.


Foto: Bysprinten Mosjøen / Flickr


Kurs som inngår i spesialiseringen

Dersom spesialiseringen skal inngå i en mastergrad i organisasjon og ledelse, trenger du fire spesialiseringskurs. Tre av dem må velges fra spesialisering i idrettsledelse. Ett kurs kan velges fra en annen spesialisering. Kurs i spesialiseringene undervises vanligvis en gang i året.


Målgruppe

Spesialiseringen er egnet for alle ledere i idretten, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Videre er den egnet for ansatte i offentlig sektor som har hele, eller deler av jobben, knyttet til tilrettelegging for organisert idrett, samt for alle som arbeider med tilrettelegging for trening og fysisk aktivitet.


Om spesialiseringen

Ledere i idretten står overfor mange utfordringer. De må lede organisasjonen innad, hvor de må sørge for balanse mellom organisasjonens inntekter og utgifter, de må tilrettelegge for et godt idrettslig innhold, og de må lede ansatte og frivillige i organisasjonen. Ledere i idretten må også forhold seg til omgivelsene. Hvordan skal en finansiere idrettstilbudet? Hvordan skal en forholde seg til offentlige instanser, media og sponsorer? Både topp- og breddeidretten erfarer å ha utfordringer knyttet til inntekter. Hvordan skaffe en solid finansiering av egen idrett gjennom å være attraktiv for et publikum og sponsorer/samarbeidspartnere er et vesentlig tema. Gode analyser knyttet til hvilken verdi vi som idrett kan tilføre et publikum og våre samarbeidspartnere samt kompetanse knyttet til markedsføring av eget idrettsprodukt overfor publikum og sponsorer, er ofte helt utslagsgivende for idrettens muligheter til videre virksomhet og utvikling. Idretten skal tuftes på egne på egne premisser samtidig som man skal styrke idretten som et kommersielt produkt.


Hva lærer du?

Læringsutbytte for spesialiseringen i idrettsledelse


Faglig ansvarlig

Spesialiseringen er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) og NTNU Handelshøyskolen. Institutt for sosiologi og statsvitenskap har overordnet ansvar.

Bilde av Jan Erik Ingebrigtsen

Vil vise idrettens verdi

Hva bør idrettslagene gjøre for å få ned frafallet blant ungdommer? Og hvilke verdier tilfører idretten samfunnet?  Les intervju med faglærer Jan Erik Ingebrigtsen på viderebloggen.no

Fotballkamp mellom TIL og Strømsgodset

Idretten trenger god økonomistyring

Vi leser stadig om minustall og dårlig økonomi i idretten. Professor Harry Arne Solberg mener det trengs mer kunnskap om ledelse og økonomistyring. Les mer på viderebloggen.no