Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram medievitenskap

Studiemiljø

Undervisningen på masterprogrammet består av forelesninger og seminar hvor det legges vekt på selvstendig arbeid under veiledning. Du vil også bli kjent med de andre masterstudentene fra instituttet, gjennom noe felles undervisning med andre masterprogram.

Institutt for kunst- og medievitenskap har et uavhengig tidsskrift – M som drives av Logo_Tidsskriftet Mstudentene selv. M fungerer som en kanal for artikler, essays og meningsytringer innenfor fagfeltene som instituttet favner.

Linjeforeningen for medievitenskap heter Primetime og arrangerer faglige og sosiale sammenkomster samt studieturer.